Ons privacybeleid

Miloresto.com

Miloresto.com is een platform dat een restaurant of brasserie de mogelijkheid geeft hun keuken online aan te bieden. Eenvoudig online gerechten bestellen voor een gewenste datum en tijdstip en online betalen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op Miloresto.com is Bellengé De Vylder Group V.O.F. ingeschreven in het KBO onder nummer 0656.999.113.

Van wie verwerken we welke gegevens en waarom?

We definiëren 2 type klanten.

Rechtstreekse klanten

Rechtstreekse klanten zijn voor ons de restaurants en brasseries. Wij verwerken hun gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

 1. Registreren van het restaurant

Om een restaurant te registreren hebben wij gegevens nodig van de zaakvoerder of bestuurder van het restaurant. Deze gegevens hebben we nodig om onze diensten te kunnen aanbieden aan het restaurant.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon/gsm nummer
 • Email adres
 • Betaalgegevens
 1. Klantenondersteuning

Om onze klanten te ondersteuning verwerken wij de verstrekte gegevens voor het beantwoorden van de vraag of behandelen van de klacht.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon/gsm nummer
 • Email adres
 • Opmerking

Onrechtstreekse klanten

Onrechtstreekse klanten zijn voor ons de klanten die bestellingen plaatsen bij de op Miloresto.com aangeboden restaurants.

 1. Verwerken van bestellingen

Voor het verwerken van bestellingen verzamelen wij de noodzakelijke gegevens die jij ons geeft bij het invullen en plaatsen van een bestelling. Ook voor eventuele terugbetalingen hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen sluiten en uw bestelling te kunnen verwerken.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon/gsm nummer
 • Email adres
 • Betaalgegevens
 • Allergieën
 1. Plaatsen van een beoordeling

Door een beoordeling te geeft u toestemming aan Miloresto.com om volgende gegevens te verwerken:

 • Naam
 1. Marketing

Wij verwerken gegevens om (gepersonaliseerde) marketingacties te doen zoals het uitsturen van een nieuwsbrief (van welke u zich steeds kan uitschrijven), promoties, updates over Miloresto.com of aangesloten restaurants. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u ons toestemming om volgende gegevens te verwerken:

 • Naam
 • Postcode (gemeente)
 • Email
 1. Contactformulieren

Voor vragen en opmerkingen is het mogelijk dat wij de gegevens verwerken die u vrijwillig ingeeft op het contactformulier. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw vraag of opmerking te kunnen behandelen en beantwoorden.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Email
 • Telefoon/gsm nummer
 • Opmerkingen
 1. Cookies

Wij gebruiken cookies voor functionele- of analytische doeleinden om de gebruikservaring van de website te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt voor fraudepreventie De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres

Wij verwerken geen gegevens die volgens GDPR als gevoelige gegevens worden gecategoriseerd.

Leeftijd

Onze website en diensten zijn gericht op meerderjarige personen en wij hebben niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verwerken. Wij kunnen niet controleren of de gebruiker van onze website meerderjarig is. Indien u een vermoeden hebt dat er gegevens verwerkt werden van minderjarigen neemt u best contact met ons op via [email protected] zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren klantengegevens zolang wij ze nodig achten om u als klant goed te bedienen. In de meeste gevallen zal dat 2 jaar zijn. Bepaalde gegevens zoals facturatiegegevens houden wij bij zolang de wettelijke verplichtingen ons dat opleggen. Wij maken regelmatig back-ups van onze gegevens. Gegevens die volgens onze privacy voorwaarden of op vraag van een persoon verwijderd moeten worden zullen wij uit de back-up verwijderen op het moment wij deze terug moeten plaatsen.

Delen van gegevens

Om uw bestelling te plaatsen bij een door u gekozen restaurant moeten wij bepaalde informatie doorgeven aan dat restaurant zodat zij de bestelling kunnen afhandelen. De gegevens die wij doorgeven zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer. Het restaurant welke uw gegevens ontvangt is zelf verantwoordelijk om correct om te gaan met uw gegevens. Mocht u vragen hebben over uw gegevens kan u best rechtstreeks contact opnemen met het restaurant waar u een bestelling geplaatst hebt.

Persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met andere partijen dan de medewerkers van Miloresto.com die de gegevens kunnen verwerken om hun functie naar behoren te kunnen uitvoeren.

Indien de gegevens gedeeld worden met een andere partij is dit uitsluitend om onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld partijen zijn op welke wij beroep doen voor ontwikkeling van ons platform of datacenters waar wij onze gegevens bewaren. De gegevens welke zij ontvangen zijn uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de opdracht te vervullen. Wij zullen hen ook vragen de gegevens te verwerken volgens de geldende GDPR-wetgevingen en aan te tonen dat zij handelen conform met de GDPR-wetgeving.

Indien de wettelijke verplichtingen ons hiertoe dwingen kunnen wij ook persoonsgegevens delen met overheidsinstanties.

Rechten

Een van de belangrijkste doelen van de AVG/GDPR is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.

Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens. We doen ons best om onverwijld op uw verzoek te reageren en doen dit in ieder geval in overeenstemming met de voorschriften van geldende wetten. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt te verhelpen.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt geen verwijdering van uw persoonsgegevens vragen ingeval Miloresto gegronde redenen heeft om uw gegevens nog bij te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval zolang het voorstelrecht loopt, zolang verwerking nodig is voor de doeleinden van de verwerking te realiseren of om wettelijke redenen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperkten.

Recht op bezwaar

Ben je niet eens met welke gegevens of de manier waarop Miloresto bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen in willigen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. We zullen binnen de 30 dagen op uw verzoek reageren hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen.

Recht van gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die je ons aanreikte in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. Mogelijk heeft het uitoefenen van dit recht gevolgen op de serviceverlening van Miloresto.

Je kunt je rechten uitoefenen

Verzoeken kan u sturen naar [email protected] Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan Miloresto je vraag concreet en correct behandelen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten per mail naar [email protected]

Klachten en contact

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kan ons hierover aanspreken via privac[email protected] en wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht correct te behandelen.